PIAGET’E GÖRE 2-7 YAŞ ARASI ÇOCUKLARDA BİLİŞSEL GELİŞİM

Ağustos 24th, 2018
160 izlenme
Reklamlar

PIAGET’E GÖRE 2-7 YAŞ ARASI ÇOCUKLARDA BİLİŞSEL GELİŞİM

Bebek dünyaya geldiğinde yetişkinlerin dünyasındaki kavramlara yabancıdır. Dünyadaki sayısız kavramı öğrenmekle karşı karşıyadır. Bireyin dünyayı anlama ve öğrenme becerisini geliştirmesine bilişsel gelişim adı verilir. Piaget, Bruner ve Vgotsky bu alanda çalışmalar yürütmüşler ve bireyin doğumundan itibaren bilişsel gelişimini sınıflandırmışlardır.

Biz bu yazımızda 2-7 yaş arasındaki bireylerin bilişsel gelişimini Piaget’in sınıflandırması doğrultusunda inceleyeceğiz.

Piaget ;2-7 yaş dönemini işlem öncesi dönem olarak adlandırmıştır. İşlem öncesi dönemde ikiye ayrılmaktadır.

a.Sembolik dönem ya da kavram öncesi dönem (2-4 yaş)

  1. Sezgisel dönem (4-7 yaş)

Bu dönemde dil gelişimi çok hızlıdır. Ancak kullanılan kelimeler ve semboller çocuğa özgüdür. Çocuklar bu dönemde karışık kavramları ve cümleleri anlayamazlar. Örneğin; çocuğa, ’’su çok fazla, dökeceksin’’ dendiğinde çocuk ‘’çok fazla’’ kavramını anlayamaz ve suyu döker.

Bu dönemde çocuk annesinin elbisesini giyinen başka bir kadını gördüğünde onun annesi olmadığını anlar.  Çocuk hayal gücünü kullanarak nesneleri kendi hayal dünyasında farklı nesnelerin yerine koyabilir. Örneğin; oyuncak köpeğine nasıl davranıyorsa gerçek köpeğe de öyle davranır. Hayvanların canlı olduklarını ve canlarının acıyabileceğini düşünmez. Cansız nesnelerin kendi kendilerine hareket etme yetileri olduğuna inanırlar örneğin canlanan arabalar, acıkan buzdolapları gibi. Çocuklar bu dönemde hayal ve gerçeği birbirinden ayıramazlar, örümcek adam olup duvara tırmanmaya çalışabilirler.

Dış dünyadaki nesnelerin insanlar tarafından, insanlar için yapıldığını düşünürler örneğin güneş bizi ısıtmak için yapıldı gibi.

Bu dönemin en önemli özelliği benmerkezci düşünmedir. Çocuk için yalnızca kendi düşünceleri vardır. Kendi duygu ve düşüncelerinin herkes için geçerli olduğunu düşünür. Örneğin kendisi kedi seviyorsa anneannesine de kedi hediye almak isteyecektir.

Bu dönemde ki çocukların konuşmalarını Piaget ikiye ayırmıştır; ilki benmerkezci konuşmadır. Benmerkezci konuşmada çocukta iletişim çabası yoktur, cevap beklemez ve karşıdakinin onu dinleyip dinlemediğinin bir önemi yoktur. İkincisi ise sosyalleşmiş konuşmadır. Bu konuşmada çocuk iletişim kurar, talepte bulunur veya bilgi alır.

Bu dönemdeki çocuklar tersine düşünemezler. Örneğin 1 den 10 a kadar sayabilirler ama bunu tersine yaparken zorlanırlar.

 

Kaynakça

Senemoğlu,  Nuray, Gelişim Öğrenme ve Öğretim, Pegem Akedemi, 2012

 

Aysu Doğan 🙂

Yorum Yap

Bu konuya henüz bir yorum yapılmadı.